ריבית המשכנתא בעלייה – מה המשמעות?

נתוני בנק ישראל מראים כי ריבית המשכנתא נמצאת בקו עלייה בחודשים האחרונים, כולל בחודש ספטמבר. כתבה בנושא פורסמה באתר גלובס. ריבית זו צמודה למדד הממוצע לכל התקופות והיא עלתה בחודשים האחרונים ב-0.4%, כאשר רק בחודשיים האחרונים היא השלימה עלייה של 0.32%.

2409-2ריבית זו, מסביר איש העסקים צבי גולדפינגר, נקבעת בהתאם לתקופת המשכנתא. בדרך כלל, אם המשכנתא היא לתקופה ארוכה יותר (למשל 25 שנים), גובה ריבית המשכנתא יהיה גבוה יותר.

"במשכנתא יש 32 מסלולים שונים, שניים מהם מדברים על ריבית קבועה – צמודה או לא צמודה", מציין צבי גולדפינגר. בשל המשבר הכלכלי ביוון, קיימות תנודות באג"ח ולכן בבנקים ייקרו את מרכיבי הריביות הקבועות הצמודות והלא צמודות, זאת על אף שלא היה שינוי בריבית הכללית במשק (נותרה על 0.1%).

"הדבר מהווה נורה אדומה לכך שהריבית הכללית במשק עלולה לעלות", מציין גולדפינגר. "עדיין, אנחנו נמצאים בחלון הזדמנויות טוב לקחת משכנתא חדשה או למחזר משכנתא קיימת. זו ההמלצה, בשל הריבית הכללית הנמוכה".

על פי הכתבה, הערכת הבנקים למשכנתאות היא שריבית המשכנתא צפויה לעלות גם בהמשך. לטענת צבי גולדפינגר, אמנם תיתכן עלייה נוספת בריבית המשכנתא, אבל זו תיבלם בסופו של דבר: "ריבית זו די גבוהה כבר עכשיו לעומת שנים קודמות. בכל מקרה, גם אם העלייה תיבלם, עליית הריבית במשק היא רק עניין של זמן".